Més de 60 anys ballant per tot arreu, és molt de temps; per això els gegants, amb el temps, han anat patint variacions, tant en la roba (es desgasta a causa del transport, els balls, etc.) com amb la seva fesomia (cops, reparacions, etc).

 En aquestes imatges podreu observar els canvis que els nostres gegants han fet amb el pas del temps, i no només  els reis, sinó que podreu veure com el Pere i la Paulina han canviat molt des de l’inici fins al dia d’avui.

EVOLUCIÓ DELS GEGANTS PERE I PAULINA

Imatges: Arxiu Municipal i Jordi Miralles