Evidentment, un esdeveniment com la celebració d’una ciutat gegantera genera un munt de feines que no es poden deixar per als últims mesos abans de la data de l’acte. Aquesta feina es va anar fent a partir de finals de 2002 i fins al mateix cap de setmana de la celebració. Una de les tasques més importants que es va fer durant aquest any i mig aproximadament que hi havia de marge, va consistir a divulgar l’esdeveniment i a informar-ne tota la població per tal d’aconseguir, primer, l’assistència del màxim de públic possible -perquè la festa estigués plena de vida- i, segon, la consecució del màxim de suport de les diferents entitats i també de la ciutadania disposada a col·laborar amb nosaltres.

En aquest apartat, hi trobareu imatges d’algunes d’aquestes tasques. Evidentment, no podem resumir tota la feina que es va fer, ja que hi ha moltes activitats que no es podrien resumir.